Jesteś tutaj:

Dzień: 2019-06-10

List intencyjny

W związku z realizacją projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowe 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 Gmina Parchowo, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo

wyraża wolę prowadzenia wspólnych działań informacyjnych i promocyjnych, mających na celu rozwój wiedzy i świadomości małych i średnich przedsiębiorców z gminy Parchowo w zakresie możliwości wsparcia działalności eksportowej ze środków UE w ramach projektu.

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
Obszar Województwo pomorskie
PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 10.06.2019 do godz. 07:30 dnia 11.06.2019
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze/1
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 15 mm oraz porywami wiatru około 70 km/h.

Czytaj więcej „PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH”

Do góry