Jesteś tutaj:

Dzień: 2019-10-15

Roczny Program Współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Parchowo zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2020 rok”, zamieszczonego na stronie www.parchowo.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe/ konsultacje społeczne/zarządzenia.

Czytaj więcej „Roczny Program Współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi”

Do góry