Jesteś tutaj:

Autor: Edyta Schachta

Obóz szkoleniowy w Wambierzycach

W dniach 25.07 – 04.08.2023 roku, sześciu członków MDP z Gminy Parchowo brało udział w obozie szkoleniowym Funkcyjnych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP Powiatu Bytowskiego w Wambierzycach zorganizowanym przez OSP Zapceń. Podczas tych 11-stu dni uczestnicy nie tylko uczyli się zasad udzielania pierwszej pomocy, terenoznawstwa, musztry oraz innych zagadnień z zakresu pożarnictwa, ale również mieli okazję zwiedzania uroków Kotliny Kłodzkiej w organizowanych wyprawach i wycieczkach. Każdy z nich dostał kartę z zadaniami do zaliczenia, które musieli wykonać podczas trwania obozu – z zakresu wiedzy i umiejętności. Była to niesamowita przygoda, która zostanie na długo w ich pamięci.

Mamy nadzieję, że na co dzień będą wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności, a w przyszłości godnie stać na straży bezpieczeństwa. Życzymy uczestnikom, aby z pasją i zaangażowaniem rozwijali zainteresowania pożarnictwem, spełniali marzenia oraz  budowali jak najwięcej wspomnień.

„Strażacka przyjaźń bez granic”

Dzięki dotacjom pozyskanym z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią młodzi strażacy z Gminy Parchowo wraz z opiekunami uczestniczyli  w dwóch obozach szkoleniowych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Pierwszy obóz odbył się w dniach 12.07-19.07.2023 r. w miejscowości Stechow (Brandenburgia). Po kilku dniach wspaniałej nauki i zabawy uczestnicy obozu przenieśli się do miejscowości Paulinenaue, gdzie kontynuowali swoje szkolenie. Młodzieżowi strażacy wspólnie z niemieckimi rówieśnikami z okręgu Havelland (ponad 500 uczestników) zdobywali wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, topografii oraz udzielania pierwszej pomocy. Oprócz tego był nocny alarm, dyskoteka oraz sporo zabaw związanych z wodą.

Po kilkudniowej przerwie strażacka młodzież spotkała się w Parchowie. Przez 5 dni (27.07 – 31.07) młodzi strażacy szkolili się i bawili się na Kaszubach.

Oprócz typowych szkoleń strażackich młodzież z Polski i z Niemiec aktywnie spędzała czas. Były wyścigi rzędów na wesoło, rozgrywki w piłkę siatkową oraz wieczorne podchody. Młodym strażakom udało się również popłynąć w rejs statkiem po Morzu Bałtyckim, odwiedzić Lotniskową Straż Pożarną w Gdańsku Rębiechowie oraz zawodową straż w Bytowie i mini muzeum starych pojazdów gaśniczych. Uczestnicy obozu zwiedzili także zamek krzyżacki w Bytowie. Podsumowaniem pobytu w Polsce był wieczorny guiz.

Doskonała zabawa podczas ćwiczeń w grupach mieszanych oraz wyjazdy dostarczyły uczestnikom obozu niezapomnianych wrażeń i radości. Dopełnieniem tego były urozmaicone posiłki, które przygotowywały panie z parchowskiej szkolnej stołówki.

Podziękowania kierujemy do panów strażaków, szczególnie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Parchowie oraz pani Zofii Warężak za zaangażowanie i organizację wspaniałych zajęć i wyjazdów. Serdecznie dziękujemy dyrektorowi szkoły, panu Jerzemu Werra za udostępnienie budynku oraz autobusu szkolnego. Dziękujemy również opiekunom sprawującym pieczę nad młodzieżą podczas obozów oraz paniom kucharkom, które codziennie pieściły podniebienia obozowiczów pysznymi posiłkami podczas obozu w Parchowie.

Komunikat

W związku z przygotowaniami do Wielkiej Defilady pod hasłem Silna Biało-Czerwona, która odbędzie się na Wisłostradzie w Warszawie, w związku ze Świętem Wojska Polskiego. od piątku 4 sierpnia do 6 sierpnia 2023 r. na drogach niemal całej Polski, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych.

Natomiast w poniedziałek 7 sierpnia, w godzinach 8.00-12.00, nad Polską będzie można zaobserwować także wzmożony ruch statków powietrznych, które będą przemieszczać się na zgrupowania do parady lotniczej. Piloci będą także realizować loty treningowe od 8 do 13 sierpnia.

Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Prośba również aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.

Wojewódzki Konkurs na Wieniec Dożynkowy

Wojewódzki Konkurs na Wieniec Dożynkowy organizowany przez Marszałka Województwa Pomorskiego odbędzie się w dniu 10 września 2023 roku podczas Pomorskiego Święta Plonów – Dożynek Wojewódzkich w Szemudzie.

W załączeniu pismo Marszałka Województwa Pomorskiego wraz z Regulaminem Konkursu i Formularzem zgłoszeniowym.

Termin zgłoszeń upływa 4 września 2023 r.

Zachęcam do udziału konkursie. Laureaci trzech pierwszych miejsc i trzech wyróżnień otrzymają nagrody finansowe.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne

WCZKG.3960 woj. pomorskie na wszystkie powiaty. Od godz.11:00 do godz. 23:00 dnia 21.06.2023 prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne i bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie około 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie możliwe 90 km/h. Miejscami grad.

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze

18 lipca 2023 r. na boisku w Sylcznie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Parchowo.

W zawodach wzięło udział siedem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: sześć drużyn chłopięcych z jednostek OSP Parchowo, Nakla, Jamno, Chośnica, Gołczewo, Sylczno oraz jedna drużyna dziewczęca z jednostki OSP Parchowo. Zawody składały się z dwóch części – sztafety pożarniczej i ćwiczenia bojowego.

Klasyfikacja końcowa wyglądała następująco:

W grupie dziewcząt:

 1. OSP Parchowo

W grupie chłopców:

 1. OSP Nakla
 2. OSP Jamno
 3. OSP Chośnica
 4. OSP Gołczewo
 5. OSP Parchowo
 6. OSP Sylczno

Po zakończeniu zmagań podsumowano wyniki i wręczono nagrody zawodnikom.

Drużyny, które zajęły pierwsze miejsca (tj. drużyna dziewcząt z OSP Parchowo oraz drużyna chłopców z OSP Nakla) zostały zakwalifikowane do etapu powiatowego, który odbędzie się 1.07.2023r w Bytowie. Wszystkim życzymy powodzenia w dalszej rywalizacji na szczeblu powiatowym.

Przedłużenie obowiązującego stopnia alarmowego BRAVO oraz CHARLIE-CRP na całym terytorium RP do dnia 31 sierpnia 2023 roku do godz. 23:59

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) podpisał Zarządzenia:

 • nr 173 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytoriumRzeczypospolitej Polskiej
 • nr 172 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytoriumRzeczypospolitej Polskiej,

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 czerwca 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 sierpnia 2023 roku do godz. 23:59.


Drugi stopień alarmowy BRAVO ma charakter prewencyjny i jest związany z aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w regionie i w Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy. 

Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych i można go wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Stopień alarmowy CRP został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP dotyczy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. Ten stopień alarmowy również obejmuje cały kraj.

SZKOLENIE WOJSKOWE „TRENUJ JAK ŻOŁNIERZ”

Więcej o: SZKOLENIE WOJSKOWE „TRENUJ JAK ŻOŁNIERZ”

„Trenuj jak żołnierz” – to propozycja dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma obywatelstwo polskie. Umożliwia ochotnikom 16-dniowe szkolenie wojskowe w dwóch etapach, do wyboru 30 jednostek na terenie całego kraju.. Najpierw 2-dniowe poznanie jednostki i wojska (6-7 i 13-14 maja), potem 14-dniowe szkolenie w czasie wakacji (16-29 lipca i 6-19 sierpnia). W trakcie trwania szkolenia jednostki wojskowe zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie. Dodatkowo każdemu szkolącemu przysługuje wynagrodzenie jako szeregowemu żołnierzowi rezerwy – 130 zł za dzień szkolenia. Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej i wejściem do pasywnej rezerwy Wojska Polskiego.
W trakcie całego cyklu uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności wojskowych m.in.:

 • posługiwania się bronią i strzelania,
 • taktyki,
 • terenoznawstwa,
 • przetrwania w trudnych warunkach,
 • walki wręcz,
 • łączności,
 • podstaw musztry

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/dolacz-do-nas–projekt-trenuj-jak-zolnierz-wystartowal

Zapisy prowadzone są za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru pod adresem: https://trenujjakzolnierz.wp.mil.pl.

Cały czas można się również zgłaszać bezpośrednio do jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie (osobiście, telefonicznie, drogą mailową).

Eliminacje gminne OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 31 marca 2023 roku w Urzędzie Gminy Parchowo zostały przeprowadzone eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

W turnieju wiedzy pożarniczej wzięło udział 11 uczestników, w tym:

 • 4 osoby w I grupie wiekowej (uczniowie szkoły podstawowej klasy I-IV)
 • 7 osób w II grupie wiekowej (uczniowie szkoły podstawowej klasy V-VIII)

W I grupie wiekowej (klasy I-IV) laureatami zostali:

 1. Milena Windorpska – SP Nakla
 2. Barbara Goll – SP Nakla
 3. Hubert Szulfer – SP Nakla

W II grupie wiekowej (klasy V-VIII) laureatami zostali:

 1. Alicja Krefft – ZS Parchowo
 2. Łukasz Reszka – ZS Parchowo
 3. Dominik Windorpski – SP Nakla

W eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, które odbędą się 21 kwietnia 2023 r. w Borzytuchomiu, naszą Gminę reprezentować będzie Milena Windorpska ze SP w Nakli oraz Alicja Krefft z ZS w Parchowie.

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w kolejnym etapie!

Ostrzeżenie SILNY WIATR (1 stopnia)

Więcej o: Ostrzeżenie SILNY WIATR (1 stopnia)

Od godz. 11:00 dnia 20.02.2023 r. do godz. 04:00 dnia 21.02.2023 r.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h porywach do 85 km/h, z zachodu.

Do góry