Jesteś tutaj:

Dzień: 2021-11-23

Dotyczy osób, które złożyły wnioski do Urzędu Gminy w Parchowie o przyznanie komputerów dla dzieci, których przodkowie pracowali w PPGR

Szanowni Państwo!

Gmina Parchowo złożyła wniosek o dofinansowanie na sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR i otrzymała wezwanie do uzupełnienia wniosku w zakresie:

1.  Załączenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie członka rodziny. Muszą to być zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez instytucje publiczne. 

Wystarczą wszelkie dokumenty, które jednoznacznie potwierdzają fakt zatrudnienia danej osoby w PPGR, czyli legitymacje ubezpieczeniowe i książeczki zdrowia, na których były pieczątki z PGR-ów potwierdzające zatrudnienie w nich, czy akt notarialny, na którym widnieje zapis, że kupujący nieruchomość jest byłym pracownikiem PGR, świadectwa pracy, dokumenty z ZUS itp.

2. Celem potwierdzenia uczęszczania do szkoły będzie dostarczenie kopii legitymacji szkolnej dziecka.

3. Potwierdzenie pokrewieństwa w pierwszej linii pomiędzy uczniem, a pracownikiem byłego PPGR (rodzic-dziadek-pradziadek) w postaci aktów urodzenia lub ślubu dzieci i/lub rodziców z Urzędu Stanu Cywilnego.

UWAGA!!! Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt: Izabela Jagodzińska tel. 510-73-41-74

W związku z powyższym dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Parchowie w terminie do 03 grudnia 2021 roku do godz. 15.15. Niedostarczenie dokumentów z powodów niezależnych od Gminy Parchowo będzie skutkowało wykreśleniem niekompletnych oświadczeń z wniosku o dofinansowanie.

Bezpłatnych szczepień przeciw grypie

Informujemy, że od dziś (tj. 23.11.2021 r.) rusza akcja bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla wszystkich pełnoletnich. Wystarczy, że osoby, które chcą skorzystać ze szczepienia zgłoszą się do wybranego punktu szczepień i umówią na termin. Przed szczepieniem należy jedynie wypełnić oświadczenie, a następnie udać się na wizytę do lekarza kwalifikującego do zabiegu. Ważne jest to, aby na szczepienie zgłaszały się osoby bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki. Nie trzeba również robić przerwy pomiędzy szczepieniami np. przeciw COVID-19 i przeciw grypie.

Czytaj więcej „Bezpłatnych szczepień przeciw grypie”

Do góry