Jesteś tutaj:

Dzień: 2021-11-26

Informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2021 r. oraz 07 stycznia 2022r. Urząd Gminy Parchowo będzie nieczynny

zgodnie z Zarządzeniem Nr 133.2021 Wójta Gminy Parchowo z dnia 24 listopada 2021 r.

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH O MOŻLIWOŚCI WYŁĄCZENIA SIĘ Z ZORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINE PARCHOWO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)- dalej jako u.c.p.g., Gmina Parchowo informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Parchowo od 1 stycznia 2022 r. Na mocy art. 6c ust. 2 i ust. 3 u. c. p. g., Rada Gminy Parchowo przyjęła w dniu 24 marca 2020 r. Uchwałę nr XIV.120.2020 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Nieruchomości niezamieszkałe mają możliwość wyłączenia się z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanego przez Gminę Parchowo od 1 stycznia 2022 r. przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Czytaj więcej „INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH O MOŻLIWOŚCI WYŁĄCZENIA SIĘ Z ZORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINE PARCHOWO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI”

Do góry