Jesteś tutaj:

Dzień: 2022-09-02

Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Parchowo

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”

Gmina Parchowo zrealizowała prace związane z montażem paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynku Zespołu Szkół w Parchowie, Szkoły Podstawowej w Nakli oraz oczyszczalni ścieków w Parchowie. Moc zainstalowana instalacji fotowoltaicznej wynosi łącznie 94,95kW.

 Projekt pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Parchowo” zrealizowany w ramach działania 4.2”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętego PO Ryby został dofinansowany w wysokości 79,99% kosztów kwalifikowalnych.

Do góry