Jesteś tutaj:

Dzień: 2022-09-14

Dotacja dla OSP Żukówko

W ramach  naboru „FLOREK –  wsparcie dla OSP” (II edycja 2022) nasza jednostka OSP Żukówko zrealizowała zadanie  „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”.

Zostało ono dofinansowane w formie dotacji ze środków Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 7.090,00 zł.

Czytaj więcej „Dotacja dla OSP Żukówko”

Do góry