Jesteś tutaj:

Miesiąc: wrzesień 2022

Co to jest Diia.pl i do czego służy

Diia.pl to elektroniczny dokument potwierdzający tożsamość uchodźcy, wydawany osobom, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską po 24 lutego br. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Przepisy regulujące Diia.pl:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2022 r w sprawie określenia procedur oraz usług, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, czy wstępu do siedziby podmiotu publicznego.

Co daje użytkownikom Diia.pl:

 • jest dokumentem potwierdzającym tożsamość np. w urzędach, przed służbami, w celu korzystania z uprawnień lub uzyskiwaniu pomocy, o której mowa w/w ustawie, wstępu do siedzib podmiotów publicznych
 • spełnia rolę dokumentu pobytowego
 • wraz z ważnym dokumentem podróży pozwala na przekraczanie granicy zewnętrznej UE
 • pozwala na przemieszczanie się w ramach strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

* Jednorazowy wyjazd poza granice RP posiadacza Diia.pl na okres powyżej 1 miesiąca, powoduje utratę uprawnień wynikających z w/w ustawy, w tym również praw do posiadania Diia.pl.

Kto może korzystać z Diia.pl:
Każda osoba, która:

 • przekroczyła granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku i legalnie przebywa na terenie RP na postawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 • ma nadany numer PESEL,
 • ma aktywny profil zaufany.

Gdzie można uzyskać profil zaufany:
w dowolnym urzędzie gminy, przy okazji wnioskowania o nadanie polskiego numeru PESEL.

Jak aktywować aplikację Diia.pl?

 • w urzędzie, w którym wydany jest numer PESEL, uchodźca powinien poprosić o aktywowanie profilu zaufanego,
 • jeśli ma już nadany numer PESEL, ale nie wnioskował od razu o dostęp do profilu zaufanego, może zwróć się o jego założenie w dowolnym urzędzie (zaleca się ten sam, w którym otrzymał PESEL),
 • powinien pobrać i uruchomić aplikację mObywatel,
 • zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności aplikacji,
 • aktywować aplikację korzystając z loginu i hasła wydanego dla profilu zaufanego,
 • jeśli zapomniał hasła do profilu zaufanego, zawsze może go odzyskać podając swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail.

Sam PESEL nie wystarczy, do załatwienia wielu spraw, potrzebny jest profil zaufany!

PROFIL ZAUFANY – cyfrowe narzędzie, które umożliwia załatwianie spraw urzędowych online, bez wychodzenia z domu.
Do czego służy profil zaufany?

 1. W Internecie pełni tę samą funkcję co dokument tożsamości.
 2. W Internecie pozwala na podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem zrównanym w skutkach prawnych z podpisem własnoręcznym (tylko wobec podmiotów publicznych).

Jak najprościej założyć profil zaufany?

 1. Podczas rejestracji w urzędzie przy nadawaniu numeru PESEL w formularzu należy zaznaczyć zgodę na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego.
 2. Podać adres e-mail oraz numer telefonu polskiego operatora, należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne i czytelne wpisanie danych.
 3. Na podany adres e-mail przesłany zostanie login, a na numer telefonu komórkowego jednorazowe hasło umożliwiające aktywację profilu zaufanego i ustalenie nowego hasła.

Więcej informacji można znaleźć na: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil- zaufany–usluga-dla-obywateli-ukrainy instrukcje dotyczące pierwszego logowania dostępne na: https://pz.gov.pl/pz/help

Posiadając PESEL oraz profil zaufany można skorzystać z następujących usług:
OPIEKA ZDROWOTNA
dostęp do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz mojelKP (aplikacja w smartfonie). Na IKP znaleźć można elektroniczną e-receptę, e-skierowanie

POMOC SOCJALNA
1. Rodzice/opiekunowie posiadający pod opieką dzieci posiadający profil zaufany – mogą z wnioskować o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS:
2. 500 zł miesięcznie na każde dziecko, które mieszka w Polsce do ukończenia przez nie 18 lat (program Rodzina 500+),
3. 500 zł lub 1000 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy, które mieszka w Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy RKO),
4. 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością, które mieszka w Polsce i uczy się w szkole – wnioski można składać od 1 lipca 2022 r. (program Dobry Start),
5. dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna –

 • Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie.
 • Świadczenia te są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy założony w Polsce.

Szczegółowe informacje o tych świadczeniach dostępne są na stronie: https://www.zus.pl/

PRACA / POMOC SPOŁECZNA / DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Osoby posiadające profil zaufany mogą:

 • skorzystać z pomocy urzędu pracy w zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna. W tym celu powinny udać się do urzędu pracy lub samodzielnie zarejestrować się na stronie https://praca.gov.pl/
 • ubiegać się o pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. W tym celu powinny udać się do ośrodka pomocy społecznej, Centrum Usług Społecznych lub złożyć wniosek na stronie: https://wnioski.mpips.gov.pl/
 • założyć działalność gospodarczą – informacje oraz ułatwienia dot. możliwości zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce są dostępne na stronie: https://biznes.gov.pl/ukraina
Czytaj więcej „Co to jest Diia.pl i do czego służy”

Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Parchowo

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”

Gmina Parchowo zrealizowała prace związane z montażem paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynku Zespołu Szkół w Parchowie, Szkoły Podstawowej w Nakli oraz oczyszczalni ścieków w Parchowie. Moc zainstalowana instalacji fotowoltaicznej wynosi łącznie 94,95kW.

 Projekt pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Parchowo” zrealizowany w ramach działania 4.2”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętego PO Ryby został dofinansowany w wysokości 79,99% kosztów kwalifikowalnych.

Do góry