Jesteś tutaj:

Miesiąc: czerwiec 2019

List intencyjny

W związku z realizacją projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowe 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 Gmina Parchowo, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo

wyraża wolę prowadzenia wspólnych działań informacyjnych i promocyjnych, mających na celu rozwój wiedzy i świadomości małych i średnich przedsiębiorców z gminy Parchowo w zakresie możliwości wsparcia działalności eksportowej ze środków UE w ramach projektu.

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
Obszar Województwo pomorskie
PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 10.06.2019 do godz. 07:30 dnia 11.06.2019
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze/1
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 15 mm oraz porywami wiatru około 70 km/h.

Czytaj więcej „PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH”

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Żukówko

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.2204 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490 ze zm.)

WÓJT  GMINY  PARCHOWO

77 – 124 Parchowo ul. Krótka 2

tel.: 0-59 82 14800,  www.bip.parchowo.pl, www.parchowo.pl

Czytaj więcej „Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Żukówko”

Zakończenie przebudowy drogi Chośnica– Baranowo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 06.06.2019r. zakończyła się budowa drogi Chośnica-Baranowo na terenie Gminy Parchowo dofinansowanej ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej „Zakończenie przebudowy drogi Chośnica– Baranowo”

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na nadchodzące dni

Zjawisko/Stopień: Burze z gradem/1

Ważność: od godz. 7.30 dnia 06.06.2019 do godz. 7.30 dnia 09.06.2019

Przebieg: prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm oraz porywami wiatru do 65 do 80 km/h. Lokalnie opady gradu.

 Źródło: IMGW – Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Wójt Gminy Parchowo informuje, że dnia 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Lokal wyborczy znajdować się będzie w siedzibie Gminy Parchowo przy ul. Krótkiej 2, 77-124 Parchowo, w godzinach od 8 00 do 18 00.

Osobami uprawnionymi do udziału w wyborach do izb rolniczych są tylko podatnicy (płatnicy) podatku rolnego od gruntów gospodarstwa rolnego tj. gruntów o łącznej powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy (art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych w związku z art. 2 ust. 1  w związku z art. 17a ustawy o podatku rolnym.

Do góry